All plans now 50% off - Limited offer for Business and Individual Subscriber accounts. Discount expires on Sunday, 02 April 2023.

No Decision  An Cheathrú Rua Thuaidh , An Cheathrú Rua , Co. na Gaillimhe

Feb 14 2023

Application Received

Apr 10 2023

Decision Due
 • Submitted to Galway County Council, 14 / 02 / 2023
 • Application Type: PERMISSION
 • Current Status: NEW APPLICATION
 • Decision Text: N/A
 • Decision Summary: No Decision
-- View Live Map (full screen map - includes planning application boundaries, zonings & other planning-related mapped content)

-- Signup Now to link to Commencement Notice details
Development:
for the construction of a new single-storey dwelling house including connection to the public sewer syst... Signup to read full development description
An Bord Pleanála Information:
Creative Commons LicensePlanning Data is published by Department of Housing, Planning and Local Government and is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

 • Distance: Received: Decision: Development Address: Development Description:
  160m 15/03/2023 N/A An Cheathrú Rua Theas , An Cheathrú Rua , Co. na Gaillimhe chun síneadh a chuir as teach cónaithe chomh maith le oibreacha eile coimhdeacha... login required. Details...
  2.1km 15/03/2023 N/A Rinn , An Cheathrú Rua Theas , An Cheathrú Rua chun cead coinneála ar athraithe pl ref 983871 (a) ar phlean tí agus córas séarachais chomh maith le oibreacha eile coimhdeacha ar theorainn nua (b) cead pleanála ar clásal feidhme teanga a bhaint dó... login required. Details...
  2.2km 02/03/2023 N/A Barr an Doire , An Cheathru Rua , Co. Na Gaillimhe chun teach cónaithe aon stór 223.84m² le 4 sheomra a thógail, córas séarachais, ait siothlaithe agus don obair agus seirbhisí eile atá bainteach leis an suíomh... login required. Details...
  1.8km 02/02/2023 N/A An Caorán Beag , An Cheathru Rua , Co na Gaillimhe chun Teach nua cónaithe a thógáil chomh maith le Garáiste nua agus le Córás searachais nua.Spás urláir comhlán na n-oibreacha beartaithe 257.09 más cuí.... login required. Details...
  2.1km 06/01/2023 REFUSED Barr an Doire , An Gleann Mór , An Cheathrú Rua Séard atá i gceist leis an bhforbairt seo: i) Tógáil dhá cheann déag d’fhaighneoga ghlampála só (gach ceann acu féinchuimsitheach) agus tírdhreachú an suíomh a bhaineann le seo ii) Cosán coisithe agus claí a sholáthar cois cladaigh, iii) Páirc spraoi iata a thógáil, iv) Bealach tánaisteach éigeandála agus bealach isteach/amach ón suíomh a sholáthar, v) Cur agus tírdhreachú crainn bheaga ar fud an tsuímh, vi) Athlonnú ar an Ionad Cóireála Fuíolluisce Treasaigh atá ceadaithe ar an láithreán turasóireachta (ceadaithe cheana ... login required. Details...
  930m 22/12/2022 REFUSED An Cheathrú Rua Theas , An Cheathru Rua , Co na Gaillimhe. chun síneadh dhá stór a chuir leis an Teach atá an cheanna fhéín chomh maith le athrú a dheanamh ar leagann amach an teach atá an cheanna fheín agus cead chun uasghradú a dheanamh ar an gcorás searachais.Spás urláir comhlán na n-oibreacha beartaithe 266 más cuí ... login required. Details...
  560m 14/12/2022 N/A Carrowroe North , to construct garage and associated services, previous Pl. Ref. 97/1351. Gross floor space of proposed works: 60sqm... login required. Details...
  2.1km 30/11/2022 N/A Barr an Doire , An Gleann Mór , An Cheathrú Rua Tá sé ar intinn ag GLANN MOR CEIBH TEO iarratas a dhéanamh cead pleanála a lorg d’aonaid glampála ar thalamh lonnaithe. Séard atá i gceist leis an bhforbairt seo: i) Tógáil dhá cheann déag d’fhaighneoga ghlampála só (gach ceann acu féinchuimsitheach) agus tírdhreachú an suíomh a bhaineann le seo, ii) Cosán coisithe agus claí a sholáthar cois cladaigh, iii) Páirc spraoi iata a thógáil, iv) Bealach tánaisteach éigeandála agus bealach isteach/amach ón suíomh a sholáthar, v) Cur agus tírdhreachú crainn bheaga ar fud an tsuímh, vi) Athlonnú ar an Ionad Cóireála Fuíolluisce Treasaig... login required. Details...
  2.2km 09/11/2022 N/A An Cheathrú Rua Theas , An Cheathru Rua , Co. na Gaillimhe chun teach nua cónaithe, garáiste & córas séarachais a thógail (327sq.m)... login required. Details...
  2.1km 04/11/2022 N/A Barr an Doire , An Gleann Mór , An Cheathrú Rua Tá sé ar intinn ag GLANN MOR CEIBH TEO iarratas a dhéanamh ar leasú ar chead pleanála atá faighte cheana féin ag Céibh an tSrutháin, An Gleann Mór, An Cheathrú Rua, Co na Gaillimhe (Pl. Ref: 18/1605 and An Bord Pleanála Tag: ABP-309759-21). Seo a leanas na leasuithe atá molta: i) Athrú ar limistéar teorann an tsuímh chun spás oscailte tírdhreachaithe a chur san áireamh ii) Athlonnú ar an Ionad Cóireála Fuíolluisce ar an suíomh le tírdhreachú bog mórthimpeall ar an Ionad iii) Leasú ar leagan amach páirceála caranna (spásanna páirceála breise do charranna agus do rothair) iv) Athruithe ar ingearchlónna an fhoirgnimh (athruithe fuinneoige, dorais,... login required. Details...
  210m 03/11/2022 REFUSED An Cheathrú Rua Theas , chun teach cónaithe agus garáiste a thógáil chomh maith le ceangail a dhéanamh leis an gcóras séarachais poiblí. Gross floor space of proposed works 226sqm.... login required. Details...
  530m 03/11/2022 CONDITIONAL An Cheathrú Rua Theas , chun Tulsholise a chuir ar Phairc an Chathanaigh chomh maith le oibreacha eile coimhdeach. ... login required. Details...
  2.8km 27/09/2022 N/A An Cheathru Rua Thuaidh , An Cheathru Rua , Co. na Gaillimhe teach conaithe, coras searachais agus garaiste. Spás urláir comhlán na n-oibreacha beartaithe 221.10 más cuí.... login required. Details...
  1.8km 23/09/2022 CONDITIONAL An Caorán Beag , An Cheathru Rua , Co. Na Gaillimhe Cead Iomlán chun (a) Athruithe ar Teach atá ann cheana comh maith le, (b) Póirse (3.6m²) ar an urlár talún, (c) Achar urlár breise / síneadh ar an chéad úrlár ag cúl an Tí (34.79m²) agus don obair agus Seirbhisí eile atá bainteach leis an suíomh.... login required. Details...
  2.5km 15/09/2022 REFUSED An Cheathrú Rua Theas , An Cheathrú Rua , Co. Na Gaillimhe Céad iomlán chun teach cónaithe 290.92m² le 3 sheomra leapa a thógail, Uasghrádú don bóthar rochtain atá ann cheana chomh maith le, Córas séarachais le Córas treasach saileach ( Willow Tertiary System... login required. Details...
  1.8km 08/09/2022 REFUSED An Caorán Beag , An Cheathru Rua , Co na Gaillimhe Cead pleanála dhá lorg ar son Micheál O Domhnaill chun Teach nua cónaithe a thógáil chomh maith le Garáiste nua , agus le Córás searachais nua ag an seoladh thuas. Gross floor space of proposed works 257.09 sq m.... login required. Details...
  2.9km 07/09/2022 N/A An Caorán Beag , An Cheathru Rua , Co. Na Gaillimhe chun Teach Cónaithe, Garáiste, Córas Séarachais agus gach obair láithreáin ag teastáil, a thógáil. Spás urláir comhlán na n-oibreacha beartaithe:157 sqm (H) & 60 sqm (G)... login required. Details...
  2.8km 19/08/2022 REFUSED Tir an Fhia , (a) construction of a dwellinghouse, (replacement of sub-standard dwelling) (b) a wastewater treatment system and (c) the demolition of a dwellinghouse. Gross floor space of proposed works 172.00 sq m.... login required. Details...
  2.2km 29/07/2022 REFUSED Barr an Doire , le haghaidh céad iomlán chun teach cónaithe aon stór 223.84m² le 4 sheomra a thógail , Córas séarachais, Ait Siothlaithe agus don obair agus seirbhisí eile atá bainteach leis .... login required. Details...
 • Geology & Groundwater
  Creative Commons LicenseContains Irish Public Sector Data (Geological Survey) licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence.

  Aquifer:
  • Category: Pl
  • Description: Poor Aquifer - Bedrock which is Generally Unproductive except for Local Zones

  Vulnerability:
  • Unit Name: Errisbeg Townland Granite
  • Description: Megacrystic pink/grey monzogranite
  • Labels: IDGAGRE / GaEb

  Bedrock:
  • Rock at or near Surface or Karst ( X)

  Planning & Development

  Zoning:
  Creative Commons LicenseZoning Data is published by Department of Housing, Planning and Local Government and is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
  • No Results...

  National Parks & Wildlife (NPWS)
  Creative Commons LicenseNPWS Data is published by National Parks and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht and is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

  Special Area of Conservation:
  • No Results...

  Special Protection Areas:
  • No Results...

  Natural Heritage Areas:
  • No Results...

  Proposed Natural Heritage Areas:
  • No Results...

  Heritage & Conservation
  Creative Commons LicenseMonument & NIAH Building Data is published by National Monuments Service, Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs and is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

  National Monuments:

  National Monuments within 100m of the mapped planning point

  • No Results...

  National Monument Zones of Notification:

  Is this Planning Point is within a National Monument Zones of Notification? (Section 12 National Monuments Acts 1930 to 2004)

  • No Results...
  National Inventory of Architectural Heritage:

  NIAH Locations within 100m of the mapped planning point

  Name NIAH Ref # Rating / Period Original Use Current Use Protected Structure
  No Results...

  Roads & Infrastructure

  National Roads & Motorways within 500m of mapped planning point


  National Roads (N) and Motorways (M):
  • No Results...

Return to top...

Sign up and get planning alerts for your local area

PlanningAlerts.ie is a great way to keep on top of local planning developments. You can sign up to get premium alerts for any activity that may affect you. Save lots of time and say goodbye to weekly paper lists, Council websites and other sources of information.

Create Account

Like what you see?

PlanningAlerts.ie is a great way to keep on top of local planning developments. You can sign up to get premium alerts for any activity that may affect you. Save lots of time going through paper lists, Council websites and other sources of information.

Create Account

 

Contact || Terms || Privacy || Pin Point Alerts Ltd © 2023